Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2018

13:44
8870 307c
Reposted fromverdantforce verdantforce viawiks wiks

February 19 2018

20:27
20:24
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu viaataliaboo ataliaboo
20:24
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaataliaboo ataliaboo
20:23
Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromHetaira Hetaira viaczesctrawa czesctrawa
20:23
w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt viamechem mechem
20:23
5301 6135 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaLipschen Lipschen
19:57
5987 760d
Reposted fromfungi fungi viaataliaboo ataliaboo
19:57
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaataliaboo ataliaboo
19:57
6364 25b1
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaataliaboo ataliaboo
19:55
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny viaataliaboo ataliaboo
19:48
3871 8a71 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viaataliaboo ataliaboo
19:45
Reposted fromlesnydziad lesnydziad viaataliaboo ataliaboo
19:45
0812 6509 500
Reposted fromtfu tfu viaataliaboo ataliaboo
19:43
19:43
19:43
19:42

February 15 2018

11:11
6331 6b22 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatransfuzja- transfuzja-
11:05
0725 b1ed
Reposted frommononok mononok viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl