Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

08:14

"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”.

Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawiks wiks
07:15
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesctrawa czesctrawa

June 20 2019

13:43
13:43
6187 1eff 500
Reposted fromzciach zciach viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
13:43
9405 b803 500
12:54
12:54
12:53
12:52
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
12:40
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
12:38
12:37
3046 a41c 500

April 30 2019

18:58
18:56
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
18:54
18:49
5021 f150 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
18:47
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viaczesctrawa czesctrawa

October 07 2018

21:34
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
21:34
8101 cc60

September 30 2018

15:41
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl