Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2019

18:58
18:56
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
18:54
18:49
5021 f150 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek via12czerwca 12czerwca
18:47
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić. Chyba tylko herbatę
— Jacek Podsiadło
Reposted fromSabela Sabela viaczesctrawa czesctrawa

October 07 2018

21:34
7791 9e1f 500
Reposted fromtosiaa tosiaa via12czerwca 12czerwca
21:34
8101 cc60

September 30 2018

15:41
15:39
15:38
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi via12czerwca 12czerwca

September 20 2018

22:22
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena via12czerwca 12czerwca
22:22
22:21
Reposted frompomruki pomruki via12czerwca 12czerwca
22:20
Reposted fromfuchsboi fuchsboi via12czerwca 12czerwca
22:20
6125 5c04 500
22:19
6031 e78f
Reposted fromflesz flesz via12czerwca 12czerwca
22:19
2592 0294 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia via12czerwca 12czerwca
22:19
2861 f78a 500
22:18
15:22
3520 a459 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl