Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

21:37
Namotaj, zamieszaj, narób bigosu. Ludzie sukcesu zwykle mają tę cechę, że zakłócają spokój.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca
21:37
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina via12czerwca 12czerwca
21:33
21:33
21:31

A więc co czyni związek szczęśliwym?

Z daleka małżeństwo wydaje się być prawdziwym love story, jak w jakimś filmie albo w książce. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej - nie żyjemy na kartach książki, nie przeżywamy wspaniałych przygód z dnia na dzień - zamiast tego mamy cały wysyp codziennych drobnostek, które tworzą życie i które determinują nasze szczęście.

Jeśli chcemy mieć szczęśliwe małżeństwo, musimy myśleć właśnie o tych zwyczajnych pierdołach - przyjrzeć się mu z bliska i dostrzec, że jest zbudowane nie z poetyckich historii godnych Romea i Julii, ale z 20 000 najzwyklejszych w świecie wtorków.

Małżeństwo to nie podróż poślubna do Tajlandii - to czwarty dzień wspólnych wakacji numer 56. Małżeństwo to nie uczczenie spłacenia ostatniej raty kredytu na mieszkanie - to wspólne jedzenie obiadu w tym mieszkaniu 4386 raz. I z pewnością małżeństwo to nie Walentynki.

Małżeństwo to najzwyklejszy w świecie wtorek. Spędzony razem.
— Joe Monster

August 05 2019

14:21
5207 ba57 500
Reposted fromcontigo contigo via12czerwca 12czerwca
14:11
Reposted fromsann sann via12czerwca 12czerwca
14:10

June 21 2019

08:14

"Nic tak nie cieszy mądrego mężczyzny jak zboczona kobieta”.

Jarosław Wilk - Pan Wilk i Kobiety

Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawiks wiks
07:15
5707 761f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaczesctrawa czesctrawa

June 20 2019

13:43
13:43
6187 1eff 500
Reposted fromzciach zciach viadessinemoilapaix dessinemoilapaix
13:43
9405 b803 500
12:54
12:54
12:53
12:52
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
12:40
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
12:38
12:37
3046 a41c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl